Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 6 м.
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности"
  Адрес: обл. София, общ. Антон, с. Антон, с. Антон пл. Съединение № 1 обл. Софийска, п.к. 2089
  Код за междуселищно избиране: 07186
  Телефон за връзка: (07186)2215.2300
  Факс: (07186)2500
  Адрес на електронна поща: obanton@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12,00 до 13,00ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане