Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 697 Издаване на разрешение за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал

   Издаване на разрешение за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал
 • На основание на:
  • Закон за посевния и посадъчния материал - чл. 28
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • съгласно ЗППМ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Регистри и каталози"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, ет 3, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)870 03 75
Факс: 870 65 17
Адрес на електронна поща: iasas@iasas.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, задължително присъствие от 10.00 ч. до 16.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане