Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  отдел "Административно-правно и информационно-техническо обслужване"
  Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
  Код за междуселищно избиране: 0721
  Телефон за връзка: 0889500049
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.
  Отдел "Административно информационно обслужване и гражданска регистрация"
  Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
  Код за междуселищно избиране: 0721
  Телефон за връзка: (0721)68722, (0721)68-723
  Факс: (0721)68777
  Адрес на електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Стандартно работно време с 1 час обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане