Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • до 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • ДНСК
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • АССГ
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Студентски, Студентски град, блок № 5, п.к. 1700
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)868 7583
  Факс: (02)868 7014
  Адрес на електронна поща: rajon@studentski-so.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Студентски, Студентски град, блок № 5, етаж 4, стаи №№ 420, 422, 421, 424 и 425, п.к. 1700
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)8686108, (02)8688145, (02)8687405, (02)4250466, (02)4250467
  Адрес на електронна поща: rajon@studentski-so.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Приемно време: Четвъртък от 13,00 часа до 16,00 часа и Петък от 09,00 часа до 12,00 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане