Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

   Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с
  • Кодекс за социално осигуряване - чл. 92
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни (до решение на общински съвет)
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма нормативно определен срок
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост"
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул.Васил Левски № 3, п.к. 9900
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)23311
Факс: (0537)24010
Адрес на електронна поща: npazar@icon.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време от 08.00ч. до 17.00ч. с обедна почивка между 12.00 ч. и 13.00ч. при петдневна работна седмица
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане