Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1412 Приемане на уведомление при обявяване в несъстоятелност (включително по електронен път)

   Заявител на услугата е длъжник или негов кредитор, в случаите на искане за откриване на производство по несъстоятелност.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 78
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на получаване на уведомлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Не е относимо към услугата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекия ръководител на органа предоставящ услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не подлежи на обжалване

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

    Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -          разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -          се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -          е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Нивото на осигуреност при ползване на КЕП е „високо“.

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Офис "Добрич" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)653 517
Адрес на електронна поща: td_dobrich@ro08.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис/дирекция за обслужване Сливен - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. “Ген. Столипин“ № 19, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)610 101
Адрес на електронна поща: td_sliven@ro20.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Монтана" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Любен Каравелов" №11, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)390 105
Адрес на електронна поща: td_montana@ro12.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Видин" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. „Шести септември „ № 12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)690 450
Адрес на електронна поща: td_vidin@ro05.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Враца" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Васил Кънчов" № 86, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)6684103
Адрес на електронна поща: td_vratsa@ro06.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Габрово" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)815 201
Адрес на електронна поща: td_gabrovo@ro07.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Ловеч" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)685101
Адрес на електронна поща: td_lovech@ro11.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Плевен" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. „Дойран“ №43, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)898300
Адрес на електронна поща: td_pleven@ro15.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Кърджали" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав” 1
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 0361/ 66 300
Адрес на електронна поща: td_kardzhali@ro09.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Смолян" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, бул.„България” № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 0301/ 60 200
Адрес на електронна поща: td_smolyan@ro21.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Русе" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)808 160
Адрес на електронна поща: td_ruse@ro18.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Разград" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, пл. „Независимост“ № 1, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)617 201, (084)617 102
Адрес на електронна поща: tdd_razgrad@ro17.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Стара Загора" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1, п.к. 339, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 042/ 692 302
Адрес на електронна поща: td_stzagora@ro24.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Пазарджик" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” №7, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034/403 246
Адрес на електронна поща: td_pazardzhik@ro13.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Шумен" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 2, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)856 300
Адрес на електронна поща: td_shumen@ro27.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Търговище" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, пл. „Свобода“ № 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)690 110
Адрес на електронна поща: tdd_targovishte@ro25.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис "Силистра" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)815 301
Адрес на електронна поща: td_silistra@ro19.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис /дирекция/ за обслужване "Ямбол" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" №2
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис "Хасково" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)609 297
Адрес на електронна поща: td_haskovo@ro26.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица.
Дирекция "Обслужване" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. “Цар Петър“ № 5Б, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)878 151
Адрес на електронна поща: td_burgas@ro02.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул."Скопие "№106, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)935 719
Адрес на електронна поща: td_plovdiv@ro16.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петденвна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. „Осми Приморски полк“ № 128, п.к. 9002
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)360 888
Адрес на електронна поща: rtd_delov@ro03.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)617 103
Адрес на електронна поща: td_vtarnovo@ro04.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул."Аксаков" № 21
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593821
Адрес на електронна поща: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис /дирекция/ за обслужване "София област - отдел "Услуги за клиенти" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул.„Витоша” 6, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9334042;
Адрес на електронна поща: td_sofiaoblast@ro23.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис /дирекция/ за обслужване "Благоевград" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, Ул. „Гьорче Петров ”№2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)889 101
Адрес на електронна поща: td_blagoevgrad@ro01.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис /дирекция/ за обслужване "Кюстендил" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. ”Демокрация” № 55, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078/ 559144
Адрес на електронна поща: td_kyustendil@ro10.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Офис /дирекция/ за обслужване "Перник" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл. ”Свети Иван Рилски” № 1Б, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/ 647170
Адрес на електронна поща: td_pernik@ro14.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане