Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията, строителство и общинска собственост"
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, град Ардино, ул. "Бели брези", №31, п.к. 6750
  Код за междуселищно избиране: 03651
  Телефон за връзка: (03651)4238, в.40
  Факс: (03651)4568
  Адрес на електронна поща: ardino@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, С непрекъснат режим на работа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане