Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

   Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • един ден
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • клиента подава заявление по образец

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Канцелария и човешки ресурси"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене,
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31061
Факс: (0658)31062
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 13:00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане