Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

   Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 • На основание на:
  • Закон за управление на етажната собственост - чл. 44
  • Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • четиринадесет дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности"
Адрес: обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, гр.Руодзем,бул."България" 15
Код за междуселищно избиране: 0306
Телефон за връзка: 0306/99191
Адрес на електронна поща: k.kubinska@rudozem.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 8.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане