Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

   Разрешителното за превоз на извънгабаритни товари по пътната мрежа се издава от Агенция "Пътна инфраструктура". Преди окончателното му издаване то се съгласува от органите на "Пътна полиция"
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за движението по пътищата - §. 3, от Допълнителните разпоредби
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главна дирекция "Национална полиция"; звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР
  • Срок за предоставяне:
   • 3 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Неприложимо
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор на Главна дирекция "Национална полиция"; директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР
  • Ограничения и условности:
   • Съгласуването се извършва върху предварително подготвен от Агенция "Пътна инфраструктур" проект за разрешение за движение на извънгабаритени товари.

    Когато се предвижда движение на извънгабаритен товар в рамките на една или две съседни области в страната, разрешението се съгласува от съответната Областна дирекция на МВР, от която тръгва товарът.

    Съответно, когато се предвижда движение в повече от две области, разрешителното се съгласува от Главна дирекция "Национална полиция"

  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Ул. „Янко Комитов“ № 34
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)056/856183 056/856298
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - сряда от 10.00-12.00 ч.
  Отдел "Пътна полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Ул. „Лъчезар Станчев“ № 4
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)02/9825655 02/9822545 02/9823126
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:00, Приемно време на Н-к сектор ППС - вторник и петък от 15.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Ул. „Търговска“ № 91
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)046/680280 046/680259
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - сряда от 14.00-15.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, Ул. „Университетска“ № 27
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)054/854 214 054/854 215
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - вторник и четвъртък от 14.00-15.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, Бул. „Съединение“ № 72
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)038/640675 ППС 038/640685 СУМПС 038/640692 АНД
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Приемно време на началника - сряда от 10.00-12.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Местност „Първи долап“ изход за гр. София
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)0601/60048 0601/60346 0601/60206
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 09.00-12.00 ч. и от 14.00-17.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, Ул. „Промишлена“ № 2
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: (042)042/665534 042/665324 042/665587
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - четвъртък от 14.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, Ул. „Гео Милев“ № 71
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)02/9825107 02/985112
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Ул. „Родопи“ № 127
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)0301/35516 ППС 0301/35510 ОВМПС 0301/35521 АНД
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, Бул. „Банско шосе“ № 2
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: (044)044/644438 044/644389 044/644433
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - сряда от 16.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, Ул. „Шуменско шосе“ № 3
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: (086)086/886671
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, Бул. „Липник“ № 133
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: (082)082/882821
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - вторник от 14.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, Бул. „Априлско въстание“ № 1
  Код за междуселищно избиране: 084/
  Телефон за връзка: (084/)084/660577 вътр. 229, 390, 395
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - четвъртък от 14.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, Ул. „Напредък“ № 2
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)032/932709
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - вторник от 14.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, Ул. „Върбишка“
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: (064)064/864791 064/864754 064/864760
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, Ул. „Захари Зограф“ № 151
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)076/676085
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, Ул. „Пловдивска“ № 84
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: (034)034/434387
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, Ул. „Искър“ № 11
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: 096/301612
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, Ул. „Хан Кубрат“ № 12
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: (068)068/668364
  Адрес на електронна поща: www.spp.lovech@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. „Цар Освободител“ № 269
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)078/557435 078/557453 078/557451
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 09.00-17.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, Ул. „Осми март“ № 57
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: (0361)0361/69616,617 0361/69 625,615 0361/69618,619
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 19.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, Бул. „Добруджа“ № 8
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)058/658373
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - петък от 10.00-12.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Бул. „Трети март“ № 175
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)066/826385 066/826384 066/826387
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - четвъртък от 14.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Бул. „Христо Ботев“ №152
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: 092/692837
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - понеделник от 09.00-11.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, „Южна промишлена зона“
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)094/694305 094/694320
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - четвъртък от 14.00-16.00 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Ул. „Беляковско шосе“ № 4
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)062/662001 062/662005
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - ежедневно от 08.30-12.00 ч. и от 13.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, Бул. „Ян Хуняди“ № 5
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 052/553621 052/553623
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - сряда от 16.00-17.30 ч.
  Сектор "Пътна полиция"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Димитър Солунски" № 85
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)073/867544
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч. Приемно време на началника - вторник от 14.00-16.00 ч.
  Главна дирекция "Национална полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982 28860
  Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане