Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 140 Издаване на документи за принадлежност на физически лица към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

   Издаване на документи за принадлежност на физически лица към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА
 • На основание на:
  • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - чл. 31, ал. 1, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 30-дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председателя на КРДОПБГДСРСБНА
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Председателя на КРДОПБГДСРСБНА
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Обслужване на граждани"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 800 45 06
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Читалня-от понеделник до петък - 09.00-17.30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане