Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • десет дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • шест месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансова-счетоводна дейност и бюджет"
Адрес: обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, бул."България"15,гр.Рудозем,общ.Рудозем,обл.Смолян, п.к. 4960
Код за междуселищно избиране: 0306
Телефон за връзка: 0893356774
Адрес на електронна поща: finansi@rudozem.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане