Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1455 Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

   Специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания се регистрират в Агенцията за хората с увреждания
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Насърчаване на малък и среден бизнес
  • На основание на:
   • Закон за хората с увреждания - чл. 83
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 10 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на труда и социалната политика
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на труда и социалната политика
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Пълноправно включване на хората с увреждания"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул."Софроний Врачански" №104-106, п.к. 1233
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)931 80 95
  Факс: (02)832 41 62
  Адрес на електронна поща: ahu@mlsp.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, ЦАО работи от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане