Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

   Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Общинска данъчна служба"
Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл. 21-ви септември - 6, п.к. 9600
Код за междуселищно избиране: 0579
Телефон за връзка: (0579)72849
Адрес на електронна поща: p.parusheva@balchik.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 16:30, плаващо работно време
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане