Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

   Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 • На основание на:
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • специалист "Организация на паркиране, репатриране и пропускателен режим"
 • Срок за предоставяне:
  • 15 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • за текущата година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Звено, в което се подават документите и се получава информация за преписката: „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, гр. Несебър, ул. „Струма“ №6, 0554 42869, parking@nesebar.bg.
   Началник дейност: Атанас Драмчев: +359893303643, prpr@nesebar.bg.

   Работно време с граждани: от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. Почивни дни: събота и неделя.

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Достъпът до вътрешността на Стария град и паркингите с абонамент на територията на гр. Несебър се осъществява с магнитен стикер. Стикерите,  осигуряват достъп на един единствен автомобил, затова е необходимо собственик, чието превозно средство няма стикер от предходна година, да посети общинския офис на ул. „Струма“ №6 с автомобила си, за да получи съдействие при поставяне активиращия чип.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)29371
Факс: (0554)29371
Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 16:30, От понеделник до петък, от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане