Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2354 Провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов

   Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит.
 • На основание на:
  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 14, ал. 1
  • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 13
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Свидетелствата за правоспособност се издават от изпълнителния директор на ИАРА в едномесечен срок от деня на провеждане на изпита.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на АПК.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)82 52 45
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)603 500
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5 ет. 4 стая 404, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане