Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2187 Признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобита в чужбина

   Издава се удостоверение за признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България.
 • На основание на:
  • Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1, т. 1; чл. 24; чл. 29; чл. 31; чл. 44; чл. 45; чл. 47; чл. 53, Глава пет
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации - чл. 1; чл. 3; чл. 4; чл. 5
  • Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - чл. 1; чл. 3; чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • три месеца от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл."Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане