Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 256 Временно предоставяне на медицински услуги в Рeпублика България от граждани на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария

   Административната услуга има за цел да предостави възможност за ползване на облекчен режим при еднократно или временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на държави-членки от ЕС, ЕИП и Швейцария, които са законно установени на територията на съответната държава-членка.
 • На основание на:
  • Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 13; чл. 17; чл. 20; чл. 21
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • едномесецен срок от получаване на декларацията
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • не се издава индивидуален административен акт
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл."Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане