Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

   Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
 • На основание на:
  • Изборен кодекс - чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 24.03.2023 г
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 02.04.2023 г
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • РИК Видин
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд Видин
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул. "Георги Димитров" № 1, п.к. 3840
Код за междуселищно избиране: 09333
Телефон за връзка: 0886523547
Адрес на електронна поща: grao.boynitsa@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 до 13:30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане