Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Балчик
  Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул."Черно море" №16, п.к. 9600
  Код за междуселищно избиране: 0579
  Телефон за връзка: 72794
  Адрес на електронна поща: oszg_bk@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Шабла
  Адрес: обл. Добрич, общ. Шабла, гр. Шабла, ул. "Равно поле" №37, п.к. 9680
  Код за междуселищно избиране: 05743
  Телефон за връзка: 4457
  Адрес на електронна поща: oszg_shabla@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Тервел
  Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №10, п.к. 9450
  Код за междуселищно избиране: 05751
  Телефон за връзка: 2396
  Адрес на електронна поща: oszg_tervel@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Крушари
  Адрес: обл. Добрич, общ. Крушари, с. Крушари, ул."Георги Димитров" №27, п.к. 9410
  Код за междуселищно избиране: 05771
  Телефон за връзка: 2400
  Адрес на електронна поща: oszg_krushari@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Каварна
  Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул."България" №59, п.к. 9650
  Код за междуселищно избиране: 0570
  Телефон за връзка: 85158
  Адрес на електронна поща: oszg_kavarna@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Добрич-селска
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич-селска, гр. Добрич, ул."Йордан Йовков" №17, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: 600645
  Адрес на електронна поща: oszg_dobrichka@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Генерал Тошево
  Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №9, п.к. 9500
  Код за междуселищно избиране: 05731
  Телефон за връзка: 2400
  Адрес на електронна поща: oszg_gt@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул.Незавосимост 5
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)603712
  Адрес на електронна поща: odzg_d@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, 8 часов непрекъснат работен ден, 30мин. обедна почивка в периода от 12.00-13.00
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане