Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Местни приходи и контрол"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01
  Адрес на електронна поща: obsadowo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Финансово-стопански дейности и материално осигуряване"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01
  Адрес на електронна поща: obsadowo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Специализирана администрация"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Административно обслужване и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01; 27-55
  Факс: (03118)25-00
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Специализирани дейности"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Управление на собствеността"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01
  Адрес на електронна поща: obsadowo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Обща администрация"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, п.к. 4122
  Код за междуселищно избиране: 03118
  Телефон за връзка: (03118)26-01, (03118)21-71
  Факс: (03118)25-00
  Адрес на електронна поща: sadovo@sadovo.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, от 08,30 часа до 12,00 часа и от 12,45 часа до 17,15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане