Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

   Разрешението предоставя право за ползване на място публична общинска собственост (части от улици, площади, тротоари, озеленени площи), както и други имоти и обекти публична общинска собственост, на които да се извършва търговска и/или друг вид дейност на открито, чрез съоръжения и елементи (хладилни витрини, апарати, грилове, щендери, колички, открити щандове и други подобни).
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика"
  Адрес: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе, пл."Девети септември" №1, п.к. 2180
  Код за междуселищно избиране: 0720
  Телефон за връзка: (0720)68209, (0720)68212
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка ОТ 12:00 ч. до 13:00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане