Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

   Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 621
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно информационно обслужване"
Адрес: обл. Добрич, общ. Крушари, с. Крушари, ул. "девети септември" № 3 А, п.к. 9410
Код за междуселищно избиране: 05771
Телефон за връзка: (05771)05771/20-24, 05771/20-24
Факс: 05771/21-36
Адрес на електронна поща: krushari@krushari.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 08.00 часа до 12.00 часа от 13.00 часа до 17.00 часа Почивка: от 15.00 часа до 15.20 часа Почивни дни: събота и неделя
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане