Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 10 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • 14 дни по реда на АПК

  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Айтос
  Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, гр. Айтос, ул. " Богориди " № 2, п.к. 8500
  Код за междуселищно избиране: 0558
  Телефон за връзка: 22680
  Адрес на електронна поща: Aytos_oszg@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр.Бургас, ул. "Фердинандова " № 5 , ет.3, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: 843564
  Адрес на електронна поща: oszgbs@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Камено
  Адрес: обл. Бургас, общ. Камено, гр. Камено, гр.Камено, ул. "Освобождение " № 84, п.к. 8120
  Код за междуселищно избиране: 05515
  Телефон за връзка: 3059
  Адрес на електронна поща: oszg.kameno@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Карнобат
  Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, гр. Карнобат, ул. " Съби Димитров " № 21, п.к. 8400
  Код за междуселищно избиране: 0559
  Телефон за връзка: 22902
  Адрес на електронна поща: oczg_karnobat@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Несебър
  Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, гр. Несебър, ул. " Еделвайс " № 6, п.к. 8230
  Код за междуселищно избиране: 0554
  Телефон за връзка: 43484
  Адрес на електронна поща: oszg_nesebar@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Поморие
  Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, гр. Поморие, ул. "Солна" № 5, п.к. 8200
  Код за междуселищно избиране: 0596
  Телефон за връзка: 25824
  Адрес на електронна поща: oszgpomorie@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Руен
  Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, с. Руен, ул. "Изгрев" № 23, п.к. 8540
  Код за междуселищно избиране: 05944
  Телефон за връзка: 6302
  Адрес на електронна поща: oszg_ruen@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Созопол
  Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол, гр. Созопол, ул."Аполония" № 31, п.к. 8130
  Код за междуселищно избиране: 0550
  Телефон за връзка: 22486
  Адрес на електронна поща: oszgsozopol@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Средец
  Адрес: обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, гр. Средец, пл. "Георги Димитров" № 1, п.к. 8300
  Код за междуселищно избиране: 05551
  Телефон за връзка: 7729
  Адрес на електронна поща: oszg_sredec@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" - Сунгурларе
  Адрес: обл. Бургас, общ. Сунгурларе, гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе, ул. "Кооперативна" № 6, п.к. 8470
  Код за междуселищно избиране: 05571
  Телефон за връзка: 5552
  Адрес на електронна поща: oszg_sungurlare@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Общинска служба "Земеделие" -Приморско-Царево
  Адрес: обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, гр. Царево, ул. "Крайморска " № 14, п.к. 8260
  Код за междуселищно избиране: 0590
  Телефон за връзка: 52061
  Адрес на електронна поща: oszgtzarevo@gmail.com
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Офис "Малко Търново"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Малко Търново, гр. Малко Търново, гр. Малко Търново, ул."Илия Бояджиев" № 1, п.к. 8162
  Код за междуселищно избиране: 05952
  Телефон за връзка: 3630
  Адрес на електронна поща: dorak_mt@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане