Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

   Автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се вписват към списъка на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и към списъка с данни на водачите. Двата списъка са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 6
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • седем дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул".Александровска" №26, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)840919 стационарен телефон, на цената на един градски разговор, (056)907316 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Адрес на електронна поща: obshtina@burgas.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:00, Непрекъснато удължено работно време: от 08.30 ч. до 18.00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Приморие"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул.Александровска №83, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907431 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Адрес на електронна поща: primorie@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.00 ч., обедна почивка от 12.30 часа до 13.15 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Възраждане"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" до бл.426, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907470 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Адрес на електронна поща: vazrazhdane@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.00 ч. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.
  Дирекция "Център за административни услуги Освобождение"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Славейков" до бл.49, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907429 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Адрес на електронна поща: osvobozhdenie@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от13.15 ч. до 17.00 ч. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Изгрев"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ж.к " Зорница" бл 47 южно крило, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907426 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.00 ч. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Икономика и стопански дейности"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907533
  Адрес на електронна поща: m.hristova@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно работно време, от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.15 ч.
  Дирекция "Център за администривни услуги Зора"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Лазур" , ул."Перущица" № 67, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907404 стационарен телефон, на цената на един градски разговор
  Адрес на електронна поща: zora@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.00 ч. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Долно Езерово"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, кв. "Долно Езерово", п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907421 стационарен телефон, но цената на един градски разговор, (056)907410
  Адрес на електронна поща: a.manolova@burgas.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 17.00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане