Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

   Дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава при изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението.
 • На основание на:
  • Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Икономика и стопански дейности"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)907533
Адрес на електронна поща: m.hristova@burgas.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, икономика и стопански дейности
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане