Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

   Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
 • На основание на:
  • Закона за устройство на територията - чл. 62, ал. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
"Служители в кметствата"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене,
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31061
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 часа до 13:00
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане