Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

   Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Архитектура и териториално устройство, Икономика и опазване на околната среда
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр.Ссептември, ул. "Александър Стачболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)03561/7029
Адрес на електронна поща: yavor_mitev@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане