Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

   Препис-извлечение от решение на Общински експертен съвет се издава по искане на възложителя след разглеждане на документацията от Общински експертен съвет
 • На основание на:
  • Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • подаване на заявление до председателя на ОЕС

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Архитектура и териториално устройство, Икономика и опазване на околната среда
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр.Ссептември, ул. "Александър Стачболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)03561/7029
Адрес на електронна поща: yavor_mitev@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане