Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

   Заверяването на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях, включва копия от разрешение за строеж, протоколи, планове и документацията по тях и др.
 • На основание на:
  • Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • подаване на заявленние, документ за собственост на имота/ или сграда за който се изисква копие от скица или планове  за тях

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Архитектура и териториално устройство
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр .Септември ул. "Александър Стамболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)7030, (03561)035617030
Адрес на електронна поща: k.gerasimov@septemvri.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно
Дирекция Архитектура и териториално устройство, Икономика и опазване на околната среда
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр.Ссептември, ул. "Александър Стачболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)03561/7029
Адрес на електронна поща: yavor_mitev@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане