Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, Бул. България 74, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361/62976
  Телефон за връзка: 0879406362
  Факс: 0361/62976
  Адрес на електронна поща: d_delovod_odz_kj@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул. България 74, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361/62976
  Телефон за връзка: (0361/62976)0879406362
  Адрес на електронна поща: delovod_odz_kj@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Ардино
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, гр. Ардино, ул. Търговска №1, п.к. 6750
  Код за междуселищно избиране: 03651
  Телефон за връзка: 41-49
  Факс: (03651)4149
  Адрес на електронна поща: osz_ardino@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Джебел
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, гр. Джебел, ул. Еделвайс №74, п.к. 6850
  Код за междуселищно избиране: 03632
  Телефон за връзка: 2298
  Факс: 22-98
  Адрес на електронна поща: osz_djebel@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Кирково
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, с. Кирково, с. Кирково, ул.Г. Димитров №2, п.к. 6884
  Код за междуселищно избиране: 03679
  Телефон за връзка: 22-26
  Факс: 22-26
  Адрес на електронна поща: osz_kirkovo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Крумовград
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, гр. Кр-гр,ул.Трети Март №3, п.к. 6900
  Код за междуселищно избиране: 03641
  Телефон за връзка: 70-30
  Факс: 70-30
  Адрес на електронна поща: osz_krumovgrad@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. К-ли, ул. Миньорска №1, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: 6-29-77
  Факс: 6-29-77
  Адрес на електронна поща: osz_kardzhali@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Момчилград
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, гр. М-гр, ул.26-декември №1, п.к. 6800
  Код за междуселищно избиране: 03631
  Телефон за връзка: 60-89
  Факс: 60-89
  Адрес на електронна поща: osz_momchilgrad@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Общинска служба"Земеделие" - Черноочене
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене, с. Черноочене, ул.Шеста №9, п.к. 6701
  Код за междуселищно избиране: 03691
  Телефон за връзка: 61-67
  Факс: 61-67
  Адрес на електронна поща: osz_chernoochene@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане