Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3125 Регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване

   При пускане от бизнес опертора за първи път на пазара на територията на Република България на хранителна добавка или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, тя се регистрира и вписва в публичен регистър, който се поддържа на Интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за храните - чл. 79
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • директор
  • Срок за предоставяне:
   • 17 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • няма документ
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок

  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
  Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане