Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2267 Издаване на Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ.

   Пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписани в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ и притежаващи поне едно превозно средство с българска регистрация.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 24е, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на транспорта и съобщенията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

    Срок за обжалване - 14 дни от съобщаването му на заинтересованото лице.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата може да се заявява по електронен път чрез портал за електронни услуги.
    Ниво на осигуреност - високо. Изисква се квалифициран електронен подпис.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Областен отдел АА - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, кв. "Победа", ул. "Генерал Владимир Вазов" № 14, п.к. 8002
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)876822
  Адрес на електронна поща: ooaa_burgas@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Стара Загора
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. "Индустриалин" п.к.166, п.к. 6000
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: (042)600144
  Адрес на електронна поща: ooaa_stzagora@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - София
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Подуяне, ул. "Витиня" № 1, п.к. 1517
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 8472337
  Адрес на електронна поща: ooaa_sofia@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Пловдив
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82, ет. 2, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)631611
  Адрес на електронна поща: ooaa_plovdiv@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Плевен
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Иван Миндиликов" № 6А, ет. 4, п.к. 5800
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: (064)680816
  Адрес на електронна поща: ooaa_pleven@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 78, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)661499
  Адрес на електронна поща: ooaa_vraca@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Русе
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Котовск" № 1, п.к. 7013
  Код за междуселищно избиране: 088
  Телефон за връзка: 0887887080
  Адрес на електронна поща: ooaa_ruse@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Сливен
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 1, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: 62 38 45
  Адрес на електронна поща: ooaa_sliven@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Крайбрежна" № 24, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: (0361)62860
  Адрес на електронна поща: ooaa_kardjali@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. "Димитър Солунски" № 77а, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)881366
  Адрес на електронна поща: ooaa_blagoevgrad@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Разград
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. "Априлско въстание" № 3, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)660427
  Адрес на електронна поща: ooaa_razgrad@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Пазарджик
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Христо Смирненски" № 26, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 088
  Телефон за връзка: 0887887011
  Адрес на електронна поща: ooaa_pazardjik@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Козлуджа" № 2, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)621402
  Адрес на електронна поща: ooaa_vtarnovo@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ЦП-п.к. 115 Южна промишлена зона, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)601863
  Адрес на електронна поща: ooaa_vidin@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, .с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 8, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)603747
  Адрес на електронна поща: ooaa_dobrich@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа.
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. Тролейна № 48, ет. 4, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)500752
  Адрес на електронна поща: ooaa_varna@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа.
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Ямбол
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 111, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)669505
  Адрес на електронна поща: ooaa_iambol@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Хасково
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Освобождение", п.к. 6302
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)664575
  Адрес на електронна поща: ooaa_haskovo@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Перник
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 2, п.к. 2300
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)602670
  Адрес на електронна поща: ooaa_pernik@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Силистра
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Пристанищна" № 4, ет. 2, п.к. 7504
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: (086)822439
  Адрес на електронна поща: ooaa_silistra@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Смолян
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Околовръстна" № 1, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)62429
  Адрес на електронна поща: ooaa_smolian@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Габрово
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа"№ 2, ет. 5, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)807180
  Адрес на електронна поща: ooaa_gabrovo@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Христо Ботев" № 56, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)300071
  Адрес на електронна поща: ooaa_montana@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа.
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Шумен
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Ришки проход" № 25, п.к. 9700
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)850030
  Адрес на електронна поща: ooaa_sumen@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "В. Левски", бл. "Вароша", п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: (068)648047
  Адрес на електронна поща: ooaa_lovech@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Железопътна гара" № 1, п.к. 2503
  Код за междуселищно избиране: 088
  Телефон за връзка: 078550801
  Адрес на електронна поща: ooaa_kustendil@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Търговище
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Промишлено зона, ул. "Никола Моринов" № 5, п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)62601
  Адрес на електронна поща: ooaa_targoviste@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Дирекция "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Гурко № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 9308804
  Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане