Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

   Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 • На основание на:
  • Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • експерт от "Инвестиционно планиране и строителство и режими по организация на движението"
 • Срок за предоставяне:
  • 15 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • началник отдел "ИПСРОД"
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 5, 0554 29383;
   Отговорен служител за услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869;
   Регистър на ППС с животинска тяга се води в звено „Търговия на открито и РИЕ“, с началник М. Иванов: 0554 45928, +359893341657, m.ivanow@abv.bg.

    

 • Ограничения и условности:
  • При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационният талон и регистрационната табела се връщат за заличаване от регистър.

   Водачите на ППС с животинска тяга - файтони са длъжни да спазват утвърдените маршрути и местостоянки. Нарушителите се наказват с глоба от 50,00 до 500,00 лв.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)29371
Факс: (0554)29371
Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 16:30, От понеделник до петък, от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане