Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1790 Издаване на разрешение за внос на тъкани и клетки от трети страни

   Внос на тъкани и клетки от трети страни се извършва с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински надзор".
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 38а, ал. 6
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Разрешение за внос се издава за конкретна партида.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министърът на здравеопазването
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Компетентен Административен съд
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантациите и асистираната репродукция“
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)80 50 433
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане