Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3023 Приемане на уведомление за намерение да се осъществяват медийни услуги по заявка

   Нелинейни (медийни услуги по заявка) са услуги за гледане/слушане на предавания в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания. Лицата, които имат намерение да осъществяват медийни услуги по заявка, уведомяват за това Съвета за електронни медии.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Радио и телевизионна дейност
  • На основание на:
   • Закон за радиото и телевизията - чл. 125ж
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Съвет за електронни медии
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд - София област
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)970 88 37
  Адрес на електронна поща: monitoring@cem.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане