Информация за услуга

 • Услуга:
  • 974 Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях

   Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 17, ал. 1, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1