Информация за услуга

 • Режим:
  • 960 Издаване на разрешение за внос и износ на органи предназначени за трансплантация от и за трети страни

   Вносът и износът на органи, предназначени за трансплантация от и за трети страни, се осъществяват с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински надзор".
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 36, ал. 5; чл. 36ж, ал. 6
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1