Информация за услуга

 • Режим:
  • 959 Издаване на разрешение за преработване и използване за други цели на лекарства

   Издаване на разрешение за преработване и използване за други цели на лекарства
 • На основание на:
  • Наредба № 28 от 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата - чл. 16, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1