Информация за услуга

 • Режим:
  • 930 Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели

   Разрешителни за ползване на лечебни растения за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с Годишен план за ползване на лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените лечебни растения, периода, начина и средствата за събиране на лечебни растения, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на лечебни растения.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 21, ал. 2; чл. 22, т. 4
   • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5, ал. 3, т. 11, чл. 7, ал. 1, т. 6
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 3