Информация за услуга

 • Услуга:
  • 929 Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост

   Директорът на басейнова дирекция издава становище по компетентност за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост в случай, че компетентния орган изисква прилагането на становище към документацията, а не провежда служебно съгласуване.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4