Информация за услуга

 • Режим:
  • 887 Издаване на разрешение за износ на тъкани и клетки предназначени за трансплантация в трети страни

   Износът на тъкани и клетки, предназначени за трансплантация в трети страни, се извършва с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински надзор".
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 37, ал. 6
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1