Информация за услуга

 • Услуга:
  • 873 Издаване на удостоверение за регистрация за обработване на храни с йонизиращо лъчение

   Регистриране на дееспособни физически и юридически лица, регистрирани в Република България за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 88, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1