Информация за услуга

 • Режим:
  • 857 Издаване на лицензия на Центровете за информация и професионално ориентиране

   Издаване на лицензия на Центровете за информация и професионално ориентиране
 • На основание на:
  • Закон за професионалното образование и обучение - чл. 22, ал. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1