Информация за услуга

 • Режим:
  • 843 Разрешение на разпределително предприятие за присъединяване на потребител на електрическа енергия, който се намира на територията на друго разпределително предприятие

   Разрешение на разпределително предприятие за присъединяване на потребител на електрическа енергия, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на клиентите
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 117, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1