Информация за услуга

 • Режим:
  • 841 Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари

   Обучението на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт се извършва в курсове за обучение само след като лицата, които организират курсовете получат регистрация от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 62, ал. 6
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1