Информация за услуга

 • Услуга:
  • 839 Справка за осигурителен доход (включително по електронен път)

   Справка за осигурителен доход (включително по електронен път)
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 17, ал. 1, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1