Информация за услуга

 • Услуга:
  • 819 Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

   Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
 • На основание на:
  • Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 23.04.2024 г.