Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3266 Вписване на индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове

   След вписване на индустриален парк в регистъра на националните паркове до заличаването му от него, за парка се прилага облекчен режим на административно обслужване при изграждането и развитието му. Собственикът на индустриален парк и инвеститорът може да получават подкрепа при условията и по реда на Закона за индустриалните паркове, както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • На основание на:
  • Закон за индустриалните паркове - чл. 21, чл. 30, ал. 1-4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1