Информация за услуга

 • Режим:
  • 803 Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

   Специални взривни работи се извършват само с издадено разрешения от Агенцията с цел да се осигурят здравословни и безопасни условия при извършване на взривни работи.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Закон за здравословни и безопасни условия на труд - чл. 13г, ал. 2, във връзка с; чл. 13б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1